Visie & seizoenen

Ontwerpvisie Timmerwerf

In het ontwerp voor deze tuin staat de lengterichting van het terrein centraal. De tuin ligt 0.80m hoger dan het straatniveau en is zichtbaar vanaf de straat. Het middelste gedeelte van de tuin is een daktuin. De parkeergarage ligt hier onder de lange strook tussen de huizenblokken. Hier zijn de bomen in bakken geplaatst. Het ontwerp bestaat uit stroken gras met verspreid staan de bomen, langgerekte beplantingsvlakken en wandelpaden.

In de middelste strook tussen de woningen is het zicht open. Gras met bollen bepalen hier het beeld. Magnolia’s in de iets verhoogde bakken en plantvakken langs het wandelpad geven een kleurrijk accent.

Aan beide zijden van deze lange strook staan de woningen. Deze worden omringd door beplanting die gedurende het grootste gedeelte van het jaar afwisselend van kleur is. Hier liggen de plantvakken haaks op de middenstrook. Tussen de woningen ontstaan hierdoor intieme plekken met gras en plantvakken. Sierkersen omringd door winterbloeiende sneeuwklokjes staan verspreid in het gras.

Beplanting neemt een prominente plaats in binnen het ontwerp. Er is gekozen voor sterke, gemakkelijk te onderhouden beplanting.
In elk seizoen (met uitzondering van hartje winter) zal er iets te beleven zijn in deze tuin; er zullen struiken, bomen of vaste planten bloeien, er komen bolletjes uit de grond of er staan wuivende grassen.

Het gehele terrein wordt omringd door een 0.50m hoge eenduidige beplantingsstrook met wintergroene heesters en bodembedekkers gecombineerd met verschillende bollen.


Lente


In het midden van de winter heeft de lente zich al aangekondigd. Sneeuwklokjes en crocussen bloeien in het gras. Narcissen volgen. De japanse bloesembomen bloeien uitbundig. Struiken bloeien opeenvolgend en al snel ontluikt het blad van de vaste planten en de grassen. De vrouwenmantel staat verspreid over de hele tuin, wilde hyacinten zorgen voor een contrasterend effect. In de groenblijvende maagdenpalm staan sieruien. Deze bloeien in de late lente en de vroege zomer.


Zomer


In de zomer geurt de tuin naar lavendel. Grote groepen staan verspreid door de tuin. De rozen bloeien. Ook in de zomer is het een
opeenvolging van bloeiende planten. Tussen de maagdenpalm bloeit de verbena. De hortensia’s, de roze bloeiende spierstruik en de lavendel zorgen voor een mediterrane sfeer. Laat in de zomer bloeit de uit het zuiden afkomstige tamarisk.


Herfst


Veel zomerbloeiende heesters en vaste planten bloeien door tot in de herfst. De bladeren van de bomen verkleuren. De witte pluimhortensia bloeit met zijn witte pluimen. De Japanse herfstanemonen met witte en roze bloemen en de asters met kleine witte stervormige bloemen. Overal verspreid staat de duizendknoop met rode bloemaren. In het lage herfstlicht lijkt de tuin te gloeien.


Winter


De winterbloeiende sneeuwbal is een blikvanger in de winter . De roze bloemen bloeien aan het kale hout. De tuin heeft ook in de winter een aantrekkelijke aanblik. Veel vakken zijn gevuld met groenblijvende beplanting. De verkleurde grassen zijn prachtig in de winter.

In overige vakken staan de planten met uitgebloeide bloemen. Deze dienen niet afgeknipt te worden in de winter. Ze geven een mooi winterbeeld en beschermen de boom tegen invriezing. Hetzelfde geldt voor de afgestorven bladeren. Zij beschermen de plant niet alleen maar worden omgezet in voedsel en verbeteren de bodem. De sneeuwklokjes en crocussen luiden het voorjaar in.