Veelgestelde vragen

Maandelijkse bijdrage 2023
V: Wat is de maandelijkse bijdrage aan de Parkeergarage Timmerwerf in 2023?
A: Per 1 januari 2023 geldt een bijdrage van € 32,- per parkeerplaats.

Betaling
V: Per wanneer moet de maandelijkse voorschotbijdrage betaald zijn?
A: De maandelijkse voorschotbijdrage dient maandelijks vooraf de nieuwe maand te zijn voldaan via incasso. De incasso machtiging staat onder “Documenten”

Rekeningnummer
V: Wat is het rekeningnummer van de Parkeergarage Timmerwerf?
A: Het rekeningnummer van de Parkeergarage is:
Rabobanknummer: 13.06.98.121 (IBAN: NL93RABO0130698121) ten name van Parkeergarage Timmerwerf

Contact over betalingen
V: Met wie kan ik contact opnemen over de betaling van de maandelijkse bijdrage?
A: U kunt contact opnemen met de penningmeester Marcel Gubbels via email administratie@timmerwerf.nl

Huishoudelijk Reglement
V: Is er een Huishoudelijk Reglement opgesteld t.b.v. de Parkeergarage?
A: Er is een Huishoudelijk Reglement opgesteld en in de Algemene Ledenvergadering aangenomen. Het document staat onder "Documenten" in de linker balk of via deze link.

Verkoop parkeerplaats
V: Ik heb mijn parkeerplaats verkocht, wat verwacht de Parkeergarage Timmerwerf van mij?
A: Indien u uw parkeerplaats verkocht heeft verzoeken we u om de penningmeester Marcel Gubbels (administratie@timmerwerf.nl) te informeren met de overdrachtsdatum en het woonadres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar. De vorige eigenaar blijft officieel lid van de Parkeergarage Timmerwerf totdat alles volledig is overgedragen.

Bestellen Handzender Parkeergarage
V: Hoe kan ik een nieuwe/extra handzender bestellen?
A: Bij verlies of diefstal dient u onmiddellijk het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Het bestuur zal er dan voor zorgen dat uw oude handzender uit het systeem wordt verwijderd. Een nieuwe handzender is aan te vragen bij het bestuur via E-mail parkeergarage@timmerwerf.nl. De kosten voor een nieuwe handzender komen voor rekening van de aanvrager en bedraagt € 37,50,- incl. BTW. De kosten voor een nieuwe tag zijn €12,- incl. BTW.

Handzender kwijt?
V: Wat moet ik doen als ik een handzender kwijt ben (bijv. verlies of diefstal)?
A: Bij verlies of diefstal dient u onmiddellijk het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Het bestuur zal er dan voor zorgen dat uw oude handzender uit het systeem wordt verwijderd om toegang van onbevoegden tegen te gaan.