Privacyverklaring AVG

Op deze pagina vindt u de Privacyverklaring die is opgesteld door het bestuur in het kader van de per 25 mei 2017 van kracht zijnde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring VVE Timmerwerf def.pdf