Veelgestelde vragen

Maandelijkse bijdrage 2020
V: Wat is de maandelijkse bijdrage aan de BBE in 2020?
A: De maandelijkse bijdrage per eenheid is € 15,00 per maand (één appartement is één eenheid en één parkeerplek is één eenheid).

Betaling

V: Per wanneer moet de contributie betaald zijn?
A: De contributie wordt in principe automatisch van uw rekening afgeschreven (machtiging automatische incasso) voorafgaand aan betreffende maand c.q. jaar (of per jaar als u dat bent overeengekomen). Leden die geen automatische incasso willen, betalen 1 euro per maand aan contributie meer voor administratiekosten. Dit gaat waarschijnlijk in vanaf 1 juli 2020, u ontvangt daarover nog bericht. De incassomachtiging staat onder Documenten en is ook te benaderen via deze link.

Herinneringsmail en incasso
V: Wat zijn de consequenties bij te late betaling?
A: De procedure met betrekking tot het innen van de contributie is uitgeschreven in het document Procedure contributie innen (downloaden via deze link.

Rekeningnummer
V: Wat is het rekening nummer van de BBE?
A: Het rekeningnummer van de BBE is:
Rabobanknummer: 10.28.95.031 (IBAN: NL38RABO0102895031) ten name van Vereniging BBE

Contact over betalingen
V: Met wie kan ik contact opnemen over de contributiebetalingen?
A: U kunt contact opnemen met Simon Korhorn via email administratie@timmerwerf.nl of telefoonnummer 06-21198005

Transport op terrein/ toegang Eelderdiephof
V: Kan ik met de auto op het Eelderdiephof (verhuizing)?
A: Ja, wanneer het nodig is dan kan een van de paaltjes met een sleutel verwijderd worden. Alle (zware) verkeer moet vanaf de haven. het middenpad kan niet door zwaar verkeer worden gebruikt in verband met het ricio van schade. Alleen de hovenier en indien nodig een aannemer met kleine voertuigen mag hierop. Paaltjes dienen zsm terug gezet te worden om ongewenst gebruik en schade te voorkomen.
Wanneer u op tijd een mailtje stuurt naar tuin.eelderdiephof@gmail.com of naar parkeergarage@timmerwerf.nl dan maken we een afspraak wanneer u de sleutel kunt komen halen. Wij gaan er wel vanuit dat de bewoner de transport gidst om schade te voorkomen.

Vraag stellen
V: Hoe kan ik een vraag stellen aan de BBE?
A: Voor een snel antwoord op uw vraag is het raadzaam dat u eerst de veelgestelde vragen sectie raadpleegt. Mocht uw vraag daar niet tussen zitten kunt u contact opnemen met: tuin.eelderdiephof@gmail.com.
Wij proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Nieuwe bewoner
V: Ik ben een nieuwe bewoner en/of parkeerder, hoe kom ik aan informatie over de tuin?
A: We raden u aan deze website te raadplegen voor veelgestelde vragen en andere vragen. Mocht uw vraag er niet bij zitten, neemt u dan contact op met de BBE tuin.eelderdiephof@gmail.com

Richtlijnen
V: Zijn er richtlijnen opgesteld ten behoeve van de tuin?
A: Naast de statuten is er een Tuinreglement opgesteld en in de Algemene Ledenvergadering aangenomen.

Tuinreglement
V: Waar kan ik het Tuinreglement vinden?
A: Het Tuinreglement is te vinden onder het kopje "Nieuwsbrieven en reglement" of te downloaden via deze link.

Verkoopbord
V: Ik wil mijn huis verkopen. Mag ik een bord in de tuin plaatsen?
A: Alleen tijdelijke borden zijn toegestaan, bv voor de verkoop van het huis. Geen structurele borden zoals bedrijfsreclame ed. Er mag wel op het eigen appartement maar niet op collectieve ruimten of in de binnentuin geadverteerd worden. Bij appartementen op verdieping wordt vaak op het glas aan de balkonrand een bord geplaatst. Op de begane grond vergelijkbaar op eigen terras of direct tegen de rand van eigen terras.

Verhuizing
V: Ik ga verhuizen, wat verwacht de BBE van mij?
A: Indien u uw appartement en/of parkeerplaats verkocht heeft verzoeken we u om de beheerder Simon Korhorn te informeren met de overdrachtsdatum en het adres van de nieuwe eigenaar (administratie@timmerwerf.nl). De vorige eigenaar blijft officieel lid van de BBE totdat alles volledig is overgedragen.

Verlichting
V: Straatverlichting, wat hoort er allemaal bij de binnentuin.
A: Alle lampen in de binnentuin, en de zwarte lantaarns op het Eelderdiephof.
De lampen in de grond voor de toegangsdeuren en in de muren bij de toegangsdeuren van de torens, behoren bij de torens.

Verzakking
V: Ik wil een verzakking in de tuin melden.
A: Er zijn nog regelmatig verzakkingen ten gevolge van het inklinken van de grond, met name langs de torens. U kunt een verzakking melden via het e-mailadres van de BBE. Alle meldingen worden beoordeeld door de BBE en samen met de hovenier opgepakt.

Terrassen op de begane grond vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het appartement. De hovenier kan hier reparatiewerk doen voor 25 euro de m2 inclusief en all in. Boy Miltenburg, 06-53761511

Actieve leden
V: Ik wil graag actief zijn binnen de tuinvereniging. Hoe meld ik mij aan?
A: De BBE kan altijd enthousiaste leden gebruiken, graag! Aanmelden kan via tuin.eelderdiephof@gmail.com en/of via één van de actieve leden.

Hond uitlaten
V: Het uitlaten van honden, mag dat?
A: Het is niet bedoeling dat honden worden uitgelaten op de groenstrook naast de Eelderdiephof.
Honden mogen worden uitgelaten op de aangewezen hondenuitlaat plaatsen. Deze zijn onder andere tegenover de school en het middenpad van de Croeselaan.

Ongeregeldheden
V: Waar kan ik ongeregeldheden melden?
A: Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk. Defecte lampen, of bijvoorbeeld opmerkingen over het tuinonderhoud kunt u melden via tuin.eelderdiephof@gmail.com.
Kwajongens(meiden) in de tuin, bij vervelend gedrag kun je de politie op 0900-8844 bellen.

Gras maaien
V: Wanneer wordt het gras gemaaid?
A: Het gras wordt ongeveer 2 x per maand gemaaid. Dit is in grote mate afhankelijk van het weer.

Wind en zonnescreens
V: Waar kan ik wind- en zonnescreens kopen?
A: U kunt zelf een leverancier zoeken, mits voldaan wordt aan de standaarden zoals bepaald bij de bouw en in het Tuinreglement Binnentuin Eelderdiephof -aanvulling laatste pagina- vastgesteld op de ALV van 25 maart 2018. De standaarden zijn nodig in verband met de uniforme uitstraling en openheid van het complex.

Kleur cassette en kap/ consoles RAL 1035; laagdikte 90 mu; 80% glans. Kapafmetingen max. 95x95. Cassette tegen Trespaplaten wit.

Kleur doek: Sergé S1313 brons/ brons.

Mogelijke leveranciers: Solano B.V. Leeuwarden; Wonnink Zonwering B.V. te Amersfoort.

Een leverancier van de windschermen is Trendo-Externo te Ede.